Poradenské služby Organizačné služby Časopis TRANSFER
Infolinka
+421 907 732 952

Časopis Transfer

Časopis „TRANSFER“ je jedným z nezávislých odborných časopisov pre oblasť prenosu technológií a inovácií do praxe a rovnako titul so zameraním na vedu a výskum na poli slovenských periodík.

Ponúka dôležité a praktické informácie nielen pre pracovníkov vo  vedúcich pozíciách, ale aj všetkým tým, ktorí majú k vede a výskumu blízko, či už vo verejnej alebo komerčnej sfére.

Príspevky písané na vysokej profesionálnej úrovni sú prínosom pre každú fungujúcu alebo novovzniknutú spoločnosť, či organizáciu. Špičkoví redaktori a odborníci v daných oblastiach sú na stránkach časopisu garanciou širokej palety kvalitných a fundovaných informácií, komentárov, odporúčaní a prípadových štúdií.

Prvoradou prioritou časopisu je prinášať nadpriemerné a seriózne informácie čitateľom a byť nielen informátorom, ale najmä sprostredkovateľom najnovších trendov a vývoja v tejto oblasti.

Okrem odborných tém časopis prináša aj pravidelný monitoring možností čerpania prostriedkov z rôznych podporných fondov a tiež aj možnosti neustáleho profesného rastu vďaka informáciám o ďalšom vzdelávaní.