Poradenské služby Organizačné služby Časopis TRANSFER
Infolinka
+421 907 732 952

Ďalšie služby

Zápis do zoznamu podnikateľov

Zápis do zoznamu podnikateľov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie

 

Vyhľadávanie príležitostí vo verejnom obstarávaní

 

Komunikácia s Úradom pre verejné obstarávanie

služba zahŕňa zabezpečenie elektronického posielania oznámení používaných vo verejnom obstarávaní do elektronického Vestníka verejného obstarávania (aplikácia ZOVO ). 

Zber oznámení vo verejnom obstarávaní obsahuje formuláre pre nadlimitné, podlimitné a podprahové zákazky.

 

Elektronické verejné obstarávanie / elektronická aukcia