Poradenské služby Organizačné služby Časopis TRANSFER
Infolinka
+421 907 732 952

Informačno komunikačné technológie

 

Analýza skutkového stavu, vypracovanie návrhov na implementáciu a rekonštrukciu IKT vo firme.

 

Posúdenie bezpečnostných rizík v intra a extranetovom prostredí firmy. Návrh a realizácia riešení pre zlepšenie aktuálneho stavu.

 

Implementácia moderných informačno komunikačných technológií do vyučovacieho procesu (automatizácia, informatika, telekomunikácie).

 

Pomoc pri tvorbe a nasadení atraktívnych web prezentácií s dôrazom na ich vyhľadateľnosť cez bežné internetové vyhľadávače.