Poradenské služby Organizačné služby Časopis TRANSFER
Infolinka
+421 907 732 952

InnoDriveSTU, s.r.o.

Rozhodnutím valného zhromaždenia boli obchodné podiely spoločnosti InnoDrive STU, s.r.o. prevedené na nového vlastníka, s účinnosťou od 31.10.2014 bola spoločnosť zároveň premenovaná na spoločnosť InnoDrive, s.r.o.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti spoločnosť stratila charakter spin-off spoločnosti STU v Bratislave.