Poradenské služby Organizačné služby Časopis TRANSFER
Infolinka
02 / 49 212 474

Podnikové poradenstvo

 

Odborná pomoc pri vypracovávaní podnikateľských plánov.


Vypracovanie výročných správ a súvisiacich odborných analýz.


Organizačné poradenstvo v oblasti riadenia firemných procesov a tvorba firemnej stratégie.


Poradenstvo v oblasti zhodnotenia možného trhového potenciálu, návrh obchodnej a marketingovej stratégie.