Poradenské služby Organizačné služby Časopis TRANSFER
Infolinka
+421 907 732 952

SMME STU, s.r.o.

SMME STU, s.r.o. výskum, vývoj a poradenstvo v oblasti elektromobility, automobilov a ich mechatronických systémov, bezpečnostných systémov. Prenos teoretických poznatkov do praxe aplikáciou moderných metód virtuálneho prototypovania, modelovania a simulácií.

logo-smme-stu_final

 

-   Výskum a vývoj moderných energetických zdrojov pre elektromobily, záložné energetické zdroje a všeobecné využitie.

-   Virtuálne prototypovanie mechatronických systémov automobilov.

-   Konštrukčné práce v oblasti automobilov.

-   Návrhy prestavby automobilov na elektromobily.

-   Bezobslužné robotické pozemné a vzdušné prostriedky, ich elektrické a hybridné hnacie systémy, senzorické a aktuátorové systémy.

-   Poradenstvo, analytické štúdie a štúdie realizovateľnosti v oblasti elektromobility, automobilov a bezpečnostných systémov.

 

Kontaktné údaje:                         SMME STU, s.r.o., Vazovova 5, 812 43  Bratislava

                                                     tel.:+421 907 433 917, e-mail: jan.danko (at) stuba.sk