Poradenské služby Organizačné služby Časopis TRANSFER
Infolinka
+421 907 732 952

Spin-off spoločnosti

STUVITAL, s.r.o. všestranne prispievať ku zlepšeniu situácie v oblasti výživy, zdravia a tým i kvality života obyvateľstva SR a to vedecko-výskumnými, vývojovými, realizačnými i výchovne-vzdelávacími aktivitami.

 

IVMA STU, s.r.o.  výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied, informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly, služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov.

 

SMME STU, s.r.o. výskum, vývoj a poradenstvo v oblasti elektromobility, automobilov a ich mechatronických systémov, bezpečnostných systémov. Prenos teoretických poznatkov do praxe aplikáciou moderných metód virtuálneho prototypovania, modelovania a simulácií. 

 

Hydrotechnika STU, s.r.o.    výskum, vývoj, poradenstvo, projektová a inžinierska činnosť v oblasti vodných stavieb, vodnej dopravy, vodných ciest a protipovodňovej ochrany. Výskum a vývoj softvérových aplikácií pre riadenie hydroenergetických systémov a sústav. Terénny a laboratórny výskum v oblasti vodných stavieb.   


ENFEI s.r.o. - spoločnosť má svoje pôsobenie rozdelené na dve hlavné oblasti a to oblasť prevádzky elektrizačnej sústavy a oblať smart grid.

 

UXtweak, j.s.a.- je začínajúci slovenský start-up, resp. univerzitný spin-off, ktorý vznikol v roku 2019. V súčasnosti je to funkčné spojenie výskumníkov z FIIT STU a marketérov z reklamnej agentúry Elite Solutions. UXtweak je nástroj, ktorý prenáša subjektom z hospodárskej praxe používateľské testovanie z UX laboratórií do online sveta.

 -