Poradenské služby Organizačné služby Časopis TRANSFER
Infolinka
+421 907 732 952

Vzdelávanie / Semináre

Dôveryhodné informácie od uznávaných odborníkov...


Snahou rozšírenia obchodnej činnosti spoločnosti STU Scientific, s.r.o. o vzdelávacie služby je posúvanie výsledkov STU k širokej verejnosti a zároveň dopĺňanie informácií z iných, ako technických poznatkov študentom vysokej školy. Vzhľadom k týmto dvom faktom sa semináre a kurzy ponúkané našou spoločnosťou delia do dvoch hlavných skupín: všeobecné a odborné.

Všeobecné semináre a kurzy sú určené predovšetkým študentom, zároveň aj pre širokú verejnosť. Vysokoškolské vzdelanie je v dnešnej dobe prioritou pri výbere vhodného kandidáta na pozíciu v akejkoľvek spoločnosti či organizácii. Predovšetkým sú uprednostňovaní tí účastníci prijímacích pohovorov, ktorí majú aj iné doplňujúce poznatky k technickému vzdelaniu. Pri sprísnených kritériách výberových konaní je jednoduchšie sa uplatniť s dodatočnými certifikátmi či osvedčeniami z marketingu, obchodu, účtovníctva, finančných analýz a iných oblastí. Zárukou je jednoduchšie uplatnenie sa na trhu práce a rozšírenie poznania. Kolektív lektorov bol vyberaný podľa praktických skúseností a hlavne s dôrazom na vysokú kvalitu poskytovaných informácií.  

Odborné semináre a kurzy
poskytujú súhrn výsledkov a poznatkov odborníkov zo Slovenskej technickej univerzity. Je všeobecne známe, že na akademickej pôde je dostatok špecifických informácií k akejkoľvek technickej alebo inej téme. Prioritou ponuky odborných seminárov je posun poznatkov z výskumu k širokej verejnosti. Proces uvádzania týchto výsledkov do praxe je veľmi náročný a práve z tohto dôvodu sú doplňujúce informácie pomocou vzdelávania dôležitým faktorom pre ich úspešné fungovanie. Veríme, že každý účastník si z daného kurzu alebo seminára zoberie to najdôležitejšie a zároveň dostane odpovede na svoje otázky od častokrát celosvetovo uznávaných odborníkov.